Möjligheternas material

Däckgummi är ett lätt, elastiskt, isolerande, stöt- och bullerdämpande material som tål temperaturväxlingar och UV-strålning. Materialet går att gjuta, formspruta, pressa, limma, färga eller använda som det är. Dessutom utgör det en attraktiv yta för mikroorganismer att ta hand om föroreningar. Med sina mycket goda egenskaper ger däckgummi stora fördelar inom en mängd användningsområden, t ex gummiasfalt, gummibetong, gjutna produkter, vattenrening, arkitektur med mera.

I takt med att fler upptäcker gummits unika egenskaper ökar även ansvaret för att användningen måste vara säker och påverkan på hälsa och miljö minimerad. Det är därför Svensk Däckåtervinning uppmuntrar till mer forskning. Idag är däckgummi ett av de mest analyserade materialen inom flera användningsområden.

Läs mer på Svensk Däckåtervinnings hemsida.

En del av Däckbranschen

Svensk Däckåtervinning (SDAB) är en del av Däckbranschen och har som uppdrag att samla in uttjänta däck och se till att de återvinns och gör ny nytta i samhället på ett säkert sätt. SDAB är inte vinstdrivande, utan finansieras via en återvinningsavgift som tas ut av producenterna per sålt däck.
SDAB har ett nära samarbete med motsvarande organisationer inom Norden och EU. Tillsammans bevakar och uppmuntrar däckbranschen all forskning kring hur högteknologiskt gummimaterial från däck kan användas och göra nytta inom en mängd användningsområden, för en fortsatt kretsloppsanpassad samhällsutveckling.


Transparens och spårbarhet

Svensk Däckåtervinning (SDAB) fonderar pengar för att kunna samla in samtliga förbrukade däck som finns ute i samhället. Det är unikt bland de branscher som har producentansvar. Idag tar SDAB även ansvar för däck som importerats av privatpersoner, som inte betalat återvinningsavgift, eftersom även de däcken oftast kommer in i systemet när de monterats av. Insamling av uttjänta däck sker utan kostnad på någon av de ca 5 700 platser som Svensk Däckåtervinning har avtal med, däribland ett stort antal däckverkstäder och kommuner.
SDAB verkar för transparens och spårbarhet för återvunnet material och bidrar till forskning kring materialets användning och påverkan på omgivningen.
Några av de studier SDAB stödjer är:
– Studier av hälso- och miljöpåverkan i hela livscykeln för olika tillämpningar av återvunna däck
– Jämförelser med andra material som används i samma tillämpningar
– Regelbundna tester av både materialet och den personal som arbetar med det
– I samarbete med Ragn-Sells så genomför SDAB kontinuerligt kontroller av däcken som samlas in för att försäkra sig om att de kan fortsätta att göra nytta på ett säkert sätt.
För mer information om studierna och olika sakfrågor, besök SDAB


Skyldighet att ta emot uttjänta däck

Däckverkstäder omfattas av Förordningen om producentansvar och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.
Även många av landets återvinningsanläggningar tar emot däck, som sedermera hämtas av Svensk Däckåtervinning. Läs mer här!Företräder du en däckverkstad och vill beställa hämtning?

Klicka här >>

Så här ansluter du ditt företag

Företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck ska ansluta sig till däckbranschens återvinningssystem. Detsamma gäller dem som tillverkar, importerar eller säljer andra fordon och redskap försedda med nya däck. Svensk Däckåtervinning svarar då för att företagets skyldigheter enligt förordningen (SFS 1994:1236) fullgörs, bl a avseende rapportering till Naturvårdsverket. All sådan rapportering sker kollektivt för anslutna företag, utan att röja något enskilt bolags uppgifter till någon utomstående. Ingen anslutningsavgift tas ut.
Endast tillverkare/importörer som uppfyller kraven i REACH kan vara anslutna till Svensk Däckåtervinning. Kontakta Fredrik Ardefors på info@sdab.se, eller ring på 08-50 60 10 55, för att ansluta ditt företag.Är du redan ansluten till återvinningssystemet?

Rapportera här >>