Drygt 780 auktoriserade däckspecialister

Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) – är en branschorganisation för Sveriges däck-, fälg- och serviceverkstäder. Medlemmarna är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. Förbundet har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma intressen och vara en god opinionsbildare genom att arbeta för att både de enskilda medlemmarna och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende. Detta arbete sker genom bevakning av lagstiftning, teknik, ekonomi och yrkeskunnande med ambitionen att medlemmarna ska vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster. DRF verkar också för säkerhet och miljö i vägtransportsystemet genom samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

Läs mer på DRF …

Sommardäck från föreskrift till lag

Tanken på en sommardäckslag kom upp när DRF yttrade sig över regeringens remiss våren 2009 angående en rapport från Vägverket. Sedan dess har frågan mognat och efter sommaren 2010 benämns idén som sommardäckslag.

En samlad lagstiftning kring hjul skulle ställa krav på anpassning i förordningar och föreskrifter. Utan att föregripa en utrednings slutsatser så kan man redan idag säga att en sommardäckslag inte skulle belasta statsbudgeten. Tvärtom. Färre döda och allvarligt skadade i trafiken skulle resultera i sänkta kostnader för samhället.
DRF förespråkar att en utredning görs av en part som är oberoende av vägtransportsystemets aktörer. Målsättningen ska vara att föreslå en heltäckande lagstiftning om däck, fälg och hjul. Medan utredningen pågår bör den tidigare dubbdäckstiden (30 april) gälla.
Nuvarande regler ligger på föreskriftnivå. DRF förespråkar att frågan lyfts upp till lagnivå. En lagstiftning skulle verka för samling och stabilitet och en ökad trafiksäkerhetsmedvetenhet. Senare års utredningar har varit ofullständiga och blivit starkt kritiserade. Vissa åtgärder som vidtagits har ryckts ut ur sitt sammanhang. De negativa konsekvenserna av åtgärderna har inte analyserats innan de genomförts. En lagstiftning ställer krav på en statlig utredning innan en proposition kan föreläggas riksdagen.Fordonservice på väg

Sedan den 1 maj 2011 är Fordonservice på väg legaliserat (Trafikförordningen 12 kap 1 §). Men riskerna kvarstår och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är fortfarande ett stort problem. Fordonservice på väg har varit en högt prioriterad fråga för DRF och dess medlemmar i många år.

Vill du ha mer information om ”Fordonservice på väg”, vänligen kontakta info@drf.se.

Energimärkningslagen

Från den 1 maj 2021 gäller nya regler för energimärkning av däck. Skalan för energieffektivitet och väggrepp är A-E. Med den nya märkningen blir det lättare att köpa bra vinterdäck, välj energismarta däck med bra väggrepp. Det minskar driftkostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som trafiksäkerheten ökar.

Läs mer om den nya energimärkningen på energimyndigheten.se

Utbildning i hjulutrustningsteknik

Förbundet har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma intressen och vara en god opinionsbildare, bland annat genom att verka för branschens utveckling avseende teknik, ekonomi och yrkeskunnande. För DRF och dess medlemmar är kompetens mycket viktigt. Branschens viktigaste fråga under många år har varit att få till stånd en offentlig utbildning. DRF har i samarbete med TYA (Transportfackets Yrkes- och arbetsmiljönämnd) skapat en gymnasieutbildning för ”Däck och Hjulmekaniker”. Läs pdf ››

 


Så här startar din skola en utbildning

Undervisningen i ämnet Hjulutrustningsteknik ska utföras av de lärare som undervisar på fordonsprogrammet. DRF hjälper till att ta fram kontaktverkstäder, där de anställda blir skolans kontaktpersoner. De fungerar som ett kunskapsstöd åt lärarna och tar även hand om eleverna under praktikperioderna. Gymnasieskolan förbinder sig att ge kontaktpersonerna från verkstaden en handledarutbildning innan kursen startar.
Om du är intresserad av att få mer information eller vill lägga till kursen Hjulutrustningsteknik på er skola så hör av dig till:

DRF (Däckspecialisternas Riksförbund):
08-50 60 10 50, info@drf.se


Här hittar du ett litet smakprov ur utbildningsmaterialet ››

Riskinventering

Viktigast för ett fordons väggrepp är alltid däcken, därefter fjädringen och chassiet, först därefter eventuella tekniska stödsystem. DRF har gjort en riskinventering om vad som kan gå snett i trafiken om hjulutrustningen inte är i fullgott skick.
Se riskinventeringen här ››

 


Däck/fälg/hjul och trafiksäkerhet

I samarbete med VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) har DRF drivit ett projekt med stöd av Skyltfonden. Syftet med projektet har varit att, genom en litteraturöversikt, sammanställa vilka kunskaper som finns om samband mellan däck/fälg/hjul och trafiksäkerhet (bromssystem inkluderas inte).
Syftet har också varit att utifrån denna kunskap föreslå åtgärder relaterade till däck/fälg/hjul som kan förbättra trafiksäkerheten samt värdera nyttan av att införa en mer systematisk registrering av däck/fälg/hjul som orsak i olycksförlopp och skadekonsekvens.


 


Tryckövervakning – TPMS

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning. Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden:

Indirekt TPMS

mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något däck. Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.

Direkt TPMS

mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken. Sensorerna till system för Direkt TPMS kan vara både programmerbara eller självprogrammerande. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Tänk på detta vid hantering av hjul med direkt TPMS

• Det finns olika typer av sensorer beroende på fälgtyp: ledad sensor, fast sensor eller gummiventil med sensor.
• Alla sensorer har tätning, mutter, ventilnål och ventilhatt.
• Vid montering av sensor är det mycket viktigt att sensorn får rätt vinkel och tätning mot fälgen (använd korrekt åtdragningsmoment).
• Vid montering av sensorer på exempelvis vinterfälgar måste fälgarna vara avsedda för detta. Sensorns gummitätning och mutter måste vara anpassad för fälgen.
• Var försiktig vid montering/demontering av däck så att sensorn inte skadas. Använd inte monteringsjärn i området runt sensorsventilen.
• Sensorns ventilnål, ventilhatt, gummitätning och mutter bör bytas vid varje däckbyte (på samma sätt som för vanliga ventiler).
• Följ tillverkarens rekommendationer för respektive fälg/sensor, och rådfråga alltid tillverkaren vid tveksamheter.
• Använd aldrig punkteringspray eller liknande produkter, då dessa kan förstöra sensorerna som då måste bytas ut.
• Det är fortfarande lika viktigt att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet (minst varje månad), även om bilen är utrustad med TPMS. Även en liten lufttrycksförlust i däcken kan påverka köregenskaperna och ekonomin negativt. När däcken kollas ser man också om däcken fått skador eller blivit slitna.


Så säger regelverket

För att få ett EU-typgodkännande på en ny personbilsmodell (plattform) måste personbilen från och med den 1 november 2012 vara utrustad med TPMS.

Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar.

Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

För personbilar på eftermarknaden finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2 idag inga krav på TPMS när fordonet är i bruk.