På väg mot det hållbara samhället

Här jobbar vi med däck. I någon form. Oftast rund. Men inte alltid. Stort fokus läggs på forskning och utveckling. För bästa tänkbara prestanda, ekonomi och säkerhet. För maximal nytta och minimal miljöpåverkan. Både när däcken rullar och som återvunnet material.

Vi är många som arbetar med tillverkning, distribution, försäljning, service, insamling och återvinning. Tillsammans är vi Däckbranschen och det här är vår sida. Här finns information och service för våra medlemmar, men också nyheter och nyttigheter för dig som privatperson och dig som arbetar med media.


 

Så var Däckbranschdagen 2024


Den 12 mars 2024 är det återigen dags för branschevenemanget Däckbranschdagen på Nordic Light Hotel i Stockholm. Det blev en fartfylld dag med 14 talare och uppemot 90 branschaktörer och intressenter. Dagen var uppdelad i fem sessioner som inleddes med en Utblick följt av Hållbarhet & Regummering, Arbetsmiljö, Aktiviteter och avslutningsvis Teknik. Ett stort tack till alla som deltog och varmt välkomna nästa gång! Här kan du läs mer om dagen!Beställ boken "Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige"

Nu lanserar vi en vitbok om hållbarhet inom den svenska däckbranschen.

”… författarna har ett brett perspektiv i den här vitboken, från den biologiska mångfalden till en hållbar användning av jordens resurser. Vitboken är ett välskrivet, positivt och angeläget bidrag för att bygga branschens långsiktiga utveckling samtidigt som vår miljö skyddas.”
Professor Lars Kristoferson, f d Generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF (Sverige)

Beställ den tryckta boken kostnadsfritt här eller ladda ner boken som PDF. 

”Däckbranschen möjliggör förflyttning av människor, djur och saker på ett bekvämt, säkert och miljöekonomiskt sätt. Det gör vi genom att utveckla, tillverka och sälja däck. I vår rådgivande funktion ser vi till att rekommendera rätt däck för rätt tillämpning, utifrån fordon, körförhållanden, last och klimat. Vi verkar också för att däcken ska vara korrekt monterade och kontrollerade. Dessutom ser vi till att samla in de uttjänta däcken på ett ansvarsfullt sätt för fortsatt användning med största samhällsnytta.”

Däck – en oöverträffad möjliggörare

Som uppfinning är hjulet med däck en av mänsklighetens viktigaste och mest miljöbesparande uppfinningar, så som samhället är uppbyggt idag. Vi behöver däck för att kunna cykla till jobbet, få mat till affärerna och resa till nära och kära. De är helt enkelt en oöverträffad möjliggörare i vår vardag.
Det finns ett stort antal tillverkare av däck och de verkar på en global och extremt konkurrensutsatt marknad. Dagens moderna däck och tillbehör är därför representativa för vad som idag är tekniskt och marknadsmässigt möjligt att åstadkomma. Tusentals produktutvecklare arbetar dagligen för att maximera däckens prestanda och säkerhet med minsta möjliga miljöpåverkan.Ständig produktutveckling för prestanda, säkerhet och miljö

Däckbranschen har ett särskilt ansvar för däcken som grundfunktion i samhället. Nyckelord för oss är transparens och spårbarhet. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer, utbildar och informerar samt verkar för ständig produktutveckling, säkerhet och minskad miljöbelastning.
Dessutom tar vi ansvar för att uttjänta däck samlas in och tillför fortsatt samhällsnytta. Däckgummi är ett högteknologiskt material som har egenskaper som stötdämpar, isolerar, bullerdämpar och dränerar. Bland annat används uttjänt däckmaterial till cykelbanor, konstgräsplaner och vattenrening.Minskat slitage är en nyckelfråga

Däcken överför kraft mellan fordonet och underlaget och skapar väggrepp så att fordonet kan manövreras. Däcken står för en stor del av väghållningsegenskaperna. För att minimera däckslitaget är det viktigt att se till helheten, dvs även hur fordonet är konstruerat.
Frågan om slitagepartiklar från däck är en viktig fråga för Däckbranschen. Även om det råder oklarhet om hur stort ett eventuellt problem med däckpartiklar är, verkar vi inom branschen för att minimera att materialet orsakar problem.
Det saknas idag tester och information för konsumenter så de kan välja däck utifrån väggrepp över däckets hela livslängd. Generellt kan dock sägas att det är bättre ur slitagesynpunkt med däck som anpassats efter körbehov och klimat.Auktorisation för allas trygghet

Företag som är medlemmar i Däckspecialisternas riksförbund (DRF) är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. Här får konsumenterna professionell rådgivning för att välja rätt däck avseende fordon och underlag. Detsamma gäller de större tillverkarna, exempelvis medlemmarna i DFTF (Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening), som arbetar aktivt för att ta fram trygga och säkra produkter med hög prestanda.
Det är av yttersta vikt att däckbranschens medlemmar inte konkurreras ut av tillfälliga aktörer, som saknar utbildning och säljer produkter som inte anpassats till svenska förhållanden, arbetsmiljökrav och säkerhet.


Förslag till Regeringen

• Ge berörda myndigheter uppgiften att genomföra informationskampanjer angående hantering (skötsel?) av däck.

• Ge berörda myndigheter uppgiften att genomföra informationskampanjer om miljömässigt körsätt även utifrån slitagefrågan.

• Ge understöd till en nationell utbildningssatsning för däcktekniker.

• Ge berörda myndigheter uppdrag att genomföra kontroller av företag som verkar inom däckmarknaden så att inte otillbörlig konkurrens mot seriösa aktörer försvårar arbetet med att rekommendera och montera rätt däck på rätt sätt.

• Medverka till, att via berörda myndigheter, lyfta statusen på yrken inom däckbranschen så att kompetens kan säkerställas. På så sätt möjliggörs förbättringar inom ovan beskrivna områden, exempelvis gällande produkter, optimering till fordon, användning, konsumentrådgivning och information.

• Utöka kontrollen av importerade däck som tillverkats utanför EU. Däckproduktionen inom EU är kontrollerad utifrån kraven i REACH-förordningen.

• Om Regeringen utvärderar möjligheten till ett initiativ gällande framtagande av kriterier och märkning för livslängdsinformation kopplat till väggrepp under hela däckens livslängd, bör det göras inom ramen för ett Europeiskt samarbete. Frågan bör även adresseras till ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers Association).

Addressing tyre and road wear particles

När fordon färdas på vägen får rörelsen och kraften små bitar att nötas loss från däck och vägytor, dessa kallas ”däck- och vägslitagepartiklar”.
Kontakten mellan däck och väg är nödvändig för att driva fordonet och hålla det på vägen. Hur kan vi minska däck- och vägslitagepartiklarna utan att påverka däckens viktiga egenskaper och trafiksäkerheten?

Läs mer på Tyre and Roadwear


Vi som står bakom Däckbranschen är …

 

Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF)

är en ideell förening för företag som är leverantörer till återförsäljare av däck i Sverige. DFTF ska främja medlemmarnas gemensamma intressen samt verka för en sund och positiv utveckling av däckbranschen i Sverige. Läs mer under Tillverkare …

Däckspecialisternas Riksförbund (DRF)

är en branschorganisation för Sveriges däck-, fälg- och serviceverkstäder. Medlemmarna är auktoriserade däckspecialister. Läs mer under Återförsäljare …

Svensk Däckåtervinning (SDAB)

är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. SDAB är icke vinstdrivande och verkar för att däckmaterial, inom ramen för en cirkulär ekonomi, ska få så stor nytta som möjligt för individer och samhälle på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer under Återvinning …